kinh doanh hóa chất

본문 바로가기

Dongyang Chemical được trang bị các thiết bị tối ưu để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • ICP-OES
 • Furnace
 • Karl Fischer
 • Melting Point
 • GC-MS
 • pH_meter (Metrohm)
 • pH_meter (HORIBA)
 • Refractometer
 • Auto Titrator
 • Viscometer

 • Tên công ty: Dongyang Chemicals
 • CEO: An Đông-soo
 • Số đăng ký kinh doanh: 305-81-53925

 • ĐỊA CHỈ: Dongyang Chemical, 60-21, Daehwa-ro 32beon-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Hàn Quốc

 • TEL : 042-624-7040~1
 • FAX : 042-624-7042

 • EMAIL : dychem@dychem.co.kr
Copyright © DONGYANG CHEMICAL All rights reserved.