kinh doanh hóa chất

본문 바로가기

Đây là trạng thái của các bằng sáng chế và chứng nhận ISO của Dongyang Chemical.
 • Thiết bị sưởi cho máy hút mùi sạch và máy hút mùi sạch được trang bị
  Số 10-1780196
  Patents
 • Thiết bị sưởi cho máy hút mùi sạch và máy hút mùi sạch được trang bị
  Số 10-1673659
  Patents
 • Máy hút mùi sạch có chức năng chặn sự xâm nhập của các hạt mịn
  Số 10-1627532
  Patents
 • Thiết bị lọc máy hút mùi sạch ngăn rò rỉ và máy hút mùi sạch được trang bị
  Số 10-1627529
  Patents
 • ISO 14001
 • ISO 9001
 • Được chọn là SME sáng tạo về công nghệ
  Inno-Biz
  Certification
 • Hiệp hội Doanh nghiệp Liên doanh
  Thành viên thường xuyên của Hiệp hội Doanh nghiệp Liên doanh
  Certification
 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầy triển vọng trong Thành phố Đặc biệt Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4
  Chứng chỉ Doanh nghiệp Nhỏ có triển vọng
  Certification

 • Tên công ty: Dongyang Chemicals
 • CEO: An Đông-soo
 • Số đăng ký kinh doanh: 305-81-53925

 • ĐỊA CHỈ: Dongyang Chemical, 60-21, Daehwa-ro 32beon-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Hàn Quốc

 • TEL : 042-624-7040~1
 • FAX : 042-624-7042

 • EMAIL : dychem@dychem.co.kr
Copyright © DONGYANG CHEMICAL All rights reserved.