kinh doanh hóa chất

본문 바로가기

About Chemical Blending

Do các quy định về môi trường được đại diện bởi Đạo luật Hwa-Pyeong (Đạo luật về Đăng ký và Đánh giá các Chất Hóa học) và Đạo luật Hwa-Gwan (Đạo luật Kiểm soát Chất Hóa học), và các luật như Đạo luật Sức khỏe và An toàn Công nghiệp, rất nhiều cần thận trọng khi sử dụng các chất hóa học. Đặc biệt, Đạo luật Hwagwan quy định các chất độc hại, các chất bị cấm theo quy định hạn chế cho phép và các chất chuẩn bị cho tai nạn là các chất hóa học nguy hiểm. Dongyang Chemical pha trộn, xử lý, sản xuất và cung cấp các sản phẩm với nồng độ, công suất và thành phần mong muốn cho người tiêu dùng đang gặp khó khăn về pháp lý và thể chế trong việc sử dụng các hóa chất nguy hiểm.

Ngoài công suất bán thông thường (1kg, 20kg, 200kg, v.v.), chúng tôi còn có thể sản xuất và cung cấp với công suất cụ thể mà người tiêu dùng mong muốn.

Thông qua đó, nó không chỉ giúp cải thiện năng suất bằng cách giảm thời gian cân, chia nhỏ và trộn, mà còn giảm nguy cơ tai nạn an toàn, cải thiện hiệu quả của không gian lưu trữ và giải phóng người tiêu dùng khỏi nghĩa vụ áp dụng Đạo luật kiểm soát hóa chất. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn.

Chemical manufacturing
 • 01
  yêu cầu của khách hàng
 • 02
  Xem xét sản phẩm
 • 03
  cuộc họp kỹ thuật
 • 04
  sản xuất sản phẩm
 • 05
  giao sản phẩm
Các trường hợp chung của luật áp dụng theo mức độ tập trung
 • Nếu hàm lượng axit clohydric lớn hơn 10%, đó là nguyên liệu pha chế tai nạn và là một chất độc hại
 • Nếu hàm lượng xút trên 5% là chất độc
 • Nếu hàm lượng etanol trên 60%, đó là một sản phẩm nguy hiểm

 • Tên công ty: Dongyang Chemicals
 • CEO: An Đông-soo
 • Số đăng ký kinh doanh: 305-81-53925

 • ĐỊA CHỈ: Dongyang Chemical, 60-21, Daehwa-ro 32beon-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Hàn Quốc

 • TEL : 042-624-7040~1
 • FAX : 042-624-7042

 • EMAIL : dychem@dychem.co.kr
Copyright © DONGYANG CHEMICAL All rights reserved.